Co je to alokační klíč a jak bude fungovat v komunitní energetice?

Co to je alokační klíč, proč ho budete potřebovat při sdílení energií v bytovém domě a jak ho nastavit spravedlivě?

Co je to alokační klíč a jak bude fungovat v komunitní energetice?

Novela energetického zákona, známá jako LEX OZE II, přináší se zjednodušením konceptu sdílení elektřiny, známého jako komunitní energetika, také mnoho nových pojmů. Jedním z nich je tzv. alokační klíč, který určuje rozdělení vyrobené elektřiny z fotovoltaické elektrárny mezi jednotlivá předávací místa, typicky bytové jednotky. Jak se ale tento údaj určuje a kam se zanáší?

Co je to alokační klíč?

Alokační klíč je mechanismus, podle kterého je množství elektřiny z FVE přiřazeno jednotlivým bytovým jednotkám. Jednoduše řečeno je to tedy podíl energie, který můžete využívat “bezplatně”. V praxi to znamená, že toto množství energie, které je vyhodnocováno v patnáctiminutových intervalech, vám bude následně odečteno při vyúčtování z reálně využité elektřiny.

V současné době je možné využívat pouze tzv. statický alokační klíč. V legislativní přípravě je ale i nový typ klíče, díky kterému bude možnost statický klíč využít pětkrát po sobě v případě, že nebyla veškerá energie v určitém místě využita. Díky tomu bude sdílení ještě efektivnější.

Kdo určuje alokační klíč?

Alokační klíč si určuje sama skupina sdílení. Rozdělení může být spravedlivé podle počtu předávacích míst, velikosti jednotlivých bytových jednotek, nebo může být určeno i jiným předem smluveným modelem. Pokud tak nastane situace, kdy například jeden z nájemníků přispěl na financování výstavby FVE větší částkou, může mu být v alokačním klíči přisouzen větší poměr energie.

Kde se alokační klíč uchovává?

V současné době se musí skupina sdílení nahlásit u svého distributora, ke kterému dle místa působení lokalitně spadá. Nově se díky LEX OZE II bude alokační klíč se předávat do EDC (Elektroenergeticko-datové centrum), který bude zaznamenávat reálně využitou energii a odečítat elektřinu využitou z FVE podle alokačního klíče.

Související rady

O realizaci FVE z pohledu správce bytového domu s Martinem Krohem z DMS ČR

Nejen o připravenosti bytových domů na komunitní fotovoltaiku jsme si popovídali s Martinem Krohem z DMS ČR.

Číst dále

Co je to alokační klíč a jak bude fungovat v komunitní energetice?

Co to je alokační klíč, proč ho budete potřebovat při sdílení energií v bytovém domě a jak ho nastavit spravedlivě?

Číst dále

Komunitní energetika: Vše, co potřebujete vědět o novém způsobu sdílení elektřiny

Zákon LEX OZE II a koncept komunitní energetiky se bez nadsázky považuje za revoluční změnu ve sdílení elektřiny z fotovoltaických...

Číst dále