Komunitní energetika: Vše, co potřebujete vědět o novém způsobu sdílení elektřiny

Zákon LEX OZE II a koncept komunitní energetiky se bez nadsázky považuje za revoluční změnu ve sdílení elektřiny z fotovoltaických elektráren. Co komunitní energetika přináší pro bytové domy a SVJ?

Komunitní energetika: Vše, co potřebujete vědět o novém způsobu sdílení elektřiny

Od 1.7.2024 budou mít bytové domy v České republice možnost využívat výhod komunitní energetiky, kterou přináší nově schválený a prezidentem podepsaný zákon LEX OZE II. Ten přichází s myšlenkou sdílení místně vyrobené energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou například solární panely, mezi více domácností a objektů. Koncept komunitní energetiky aktuálně funguje i v okolních zemích, jako např. Rakousko nebo Německo. Všechny informace o komunitní energetice pro bytové domy přinášíme v tomto souhrnném článku, díky kterému se dozvíte vše potřebné o tom, jak může vaše SVJ nejefektivněji využívat energii z fotovoltaické elektrárny (FVE).

Co to je komunitní energetika?

Komunitní energetika, pro potřeby bytových domů známá jako komunitní fotovoltaika, je novým termínem v české legislativě, díky kterému je možné sdílet vyrobenou elektřinu mezi několik domácností nebo dokonce objektů. Díky tomu se již přebytky energie, které domácnost nedokáže sama spotřebovat a kapacita akumulační baterie je vyčerpaná, nemusí prodávat zpátky do distribuční sítě, ale využívat ji může předem smluvená jiná domácnost, podnik, úřad, škola, ale i například chata či chalupa.

Na jaké výhody komunitní energetiky se mohou těšit SVJ?

Každá bytová jednotka v rámci bytového domu se díky instalované fotovoltaice na střeše bytového domu a využití komunitní energetiky může těšit především na nižší účty za elektřinu. Návratnost FVE se díky dotacím a neustálému vylepšování použitých technologií konstantně snižuje a tato doba vždy záleží na konkrétních požadavcích konkrétního bytového domu.

První fáze komunitní energetiky, která byla přijata 1.1.2023 zákonem LEX OZE I, již je v mnoha bytových domech aplikována, ačkoliv se jednalo o složitý proces. V rámci této fáze byl v bytových domech zřízen jeden společný elektroměr (společné odběrné místo) a všichni členové SVJ si museli jednomyslně odsouhlasit jednotného dodavatele energií. Nový zákon LEX OZE II komunitní energetiku posouvá na novou úroveň. Nyní je možné po stávající infrastruktuře posílat vyrobenou elektřinu z jednoho odběrného místa do všech ostatní odběrných míst (všechny bytové jednotky objektu) a tím spotřebovávat vyrobenou elektřinu přímo v objektu, který elektřinu vyrobil. Tato změna zaručuje rychlou návratnost a v případě bytových domů 100% využití energií.

Kromě sdílení vyrobené elektřiny v rámci jednoho bytového domu se SVJ bude moct zapojit i do tzv. energetických společenstvích. Díky tomu se stane součástí skupiny objektů, kteří společně budou vyrábět, využívat a sdílet elektřinu, díky čemuž se minimalizují tzv. přetoky a elektřinu, kterou například nezužitkuje škola během prázdnin, budou moct využívat okolní bytové domy v rámci jednoho sídliště.

Co to je energetické společenství?

Energetické společenství je skupina objektů čítající až 1000 členů, mezi které mohou patřit SVJ, jednotlivé domácnosti, malé a střední podniky, úřady, školy a jiné organizace. Taková společenství by měla zahrnovat pouze členy sídlící na maximálně třech souvislých ORP (obce s rozšířenou působností). Taková společenství musí mít danou právní formu, kdy musí vzniknout jako spolek či družstvo nikoliv za účelem zisku, ale za účelem hospodářských, environmentálních a sociálních přínosů pro všechny členy společenství.

Takto založené společenství bude muset být registrováno u Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Jelikož bude mít formu spolku nebo družstva, bude muset organizovat pravidelné schůze podobné schůzím SVJ. Každý člen energetického společenství pak bude moct vlastnit maximálně 10 % hlasovacích práv.

Aktivní zákazník jako způsob sdílení elektřiny mezi rodinou

Zajímavou variantou především pro velké rodiny, skupinu přátel nebo majitele víkendových chat a chalup bude zřízení tzv. skupiny aktivních zákazníků. Tato skupina se nemusí formálně zakládat jako energetické společenství a jediné, co k založení skupiny aktivních zákazníků bude stačit, je vyplnění příslušného formuláře pro Energetický regulační úřad, čímž přihlásíte vybraná odběrná místa a propojíte je v rámci jedné skupiny.

Výhody, které skupina aktivních zákazníků skýtá, mohou být zajímavé v případě, že chcete elektřinu vyrobenou na výkonné FVE na střeše rodinného domu rozesílat např. svým dětem do městského bytu nebo na chalupu, kam jezdíte o víkendech, a nestíháte tak během soboty a neděle spotřebovávat elektřinu vyrobenou v místě vašeho trvalého bydliště.

Jak bude sdílení elektřiny v praxi fungovat?

Sdílení elektřiny bude probíhat skrze standardní distribuční sítě, nebude tedy potřeba mezi jednotlivými členskými objekty budovat vlastní trasy. Elektřinu v rámci komunitní energetiky budete moci čerpat v tzv. patnácti minutových intervalech. Množství energie, které do distribuční sítě budete z vlastní, resp. komunitní fotovoltaiky dodávat, můžete v následujících patnácti minutách také na jiném místě odebrat a využít “zdarma”. Za takto odebranou elektřinu totiž nebudete platit jako doposud plnou částku sjednanou s vaším dodavatelem energií, ale pouze tzv. regulovanou složku ceny elektřiny, kterou můžete vnímat jako poplatek za použití veřejné distribuční sítě.

V případě, že FVE, ze které byla elektřina do distribuční sítě dodána, nepatří vám, ale například sousedovi nebo jinému objektu, dá se očekávat, že budete platit ještě další poplatek dle předem smluveného ceníku. Cena za elektřinu by ale měla být nižší, než za kolik jste byli doposud zvyklí nakupovat od tradičních dodavatelů elektřiny. V případě, že FVE, ze které byla elektřina do distribuční sítě dodána, patří vám, můžete samozřejmě účtovat nulovou cenu pro odběr na vaší chatě nebo v bytě vašich dětí.

Jak bude probíhat vyúčtování elektřiny?

Spotřebovanou elektřinu bude analyzovat Elektroenergetické datové centrum. V něm budou shromažďována data ze všech chytrých elektroměrů, kterými bude vybaven každý člen využívající výhod komunitní energetiky. Vyrobená elektřina bude rozdělovat tzv. alokační klíč, který bude určovat, kolik procent z vyrobené elektřiny náleží každému členovi energetického společenství nebo skupiny aktivních vlastníků.

Tento klíč bude zpočátku statický, což znamená, že v případě, že některý z členů ve zmiňovaném patnácti minutovém intervalu jemu přidělenou energii nevyužije, není možné, aby se jí zhostil jiný člen a tato elektřina bude jako doposud přeprodána do klasické distribuční sítě jako přetok. Do budoucna se ovšem počítá se zavedením tzv. dynamického alokačního klíče, díky kterému vznikne možnost vždy využívat 100 % vyrobené elektřiny v rámci komunity a návratnost realizované FVE se tedy opět zkrátí.

Dotace a komunitní fotovoltaika

Česká republika dlouhodobě podporuje výstavbu fotovoltaických elektráren za účelem snižování počtu ekologicky méně šetrných zdrojů elektrické energie. Komunitní energetika může v dlouhodobém horizontu přispět k ještě větší nezávislosti českých domácností a firemních budov na fosilních palivech, a dotační programy na podporu výstavby nových FVE tak nadále pokračují.

Aktuálně můžete v rámci balíčku Nová zelená úsporám získat 15 000 korun za 1 kWp instalovaného výkonu a navíc ještě 10 000 korun za 1 kWh akumulačního systému pro ukládání přebytků vyrobené elektřiny. Pro výpočet výše dotace, kterou váš bytový dům může získat, využijte naší kalkulačku na dotace.

Do budoucna se navíc počítá s podporou při zakládání energetických společenství a náklady na projektové dokumentace, proškolení patřičných osob a edukaci jednotlivých členů by měly být kryté z veřejné dotace. První z takových dotačních titulů s názvem Zakládání energetických společenství je již vypsán a je určen i pro SVJ.

Chci se zapojit do komunitní energetiky – jak mám postupovat?

Zaujala vás myšlenka sdílení elektřiny ať už v rámci větších energetických společenstvích, nebo jako součást skupiny aktivních zákazníků? Máme pro vás řešení.

Důležité informace o komunitní energetice

OdkazZdroj
Diskuze o komunitní energeticeTVIZE.
Materiály ke komunitní energeticeMinisterstvo životního prostředí
Základní pojmy komunitní energetikyEnergie za méně (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
Přehled pro zájemce o komunitní energetikuObnovitelně.cz
Komunitní energetika: Otázky a odpovědiSeznam Zprávy
Znění novely LEX OZE IISenát ČR
Doporučený realizátor FVEEnergetická divize Losky

Komentáře

Josef Veselý Majitel nemovitosti

Dobrý den, je možno sdílet přebytky z FVE z domu přítelkyně do mého zakoupeného bytu nebo i do rodinného domu ? Za jakých předpokladů. Děkuji za info.

    Technik Jiří

    Dobrý den, tato možnost existuje přes tzv. skupinu aktivních vlastníků. Tuto skupinu nemusíte žádným způsobem registrovat, stačí pouze vyplnit formulář pro ERÚ (Energetický regulační úřad), ve kterém nahlásíte odběrná místa, které tímto způsobem chcete propojit.

Máte postřeh či dotaz k tomu článku?
Zeptejte se ve formuláři níže. Náš odborník Vám odpoví.

Nebo si rovnou sjednejte konzultaci zdarma ve Vašem bytovém domě

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image. Drop files here

Související rady

Jak předávání dat z průběhového měření zlepšuje správu fotovoltaických systémů v bytových domech?

Průběhové měření značně zefektivní sdílení elektřiny a následné vyúčtování v bytových domech. Jak bude probíhat a kde se...

Číst dále

Registrace do Elektroenergetického Datového Centra (EDC): Co to znamená pro bytové domy?

Jak bude probíhat registrace do EDC? Kdy to bude možné? A jak se na to mohou bytové domy připravit?

Číst dále

O realizaci FVE z pohledu správce bytového domu s Martinem Krohem z DMS ČR

Nejen o připravenosti bytových domů na komunitní fotovoltaiku jsme si popovídali s Martinem Krohem z DMS ČR.

Číst dále