10 důvodů proč ukládat přebytečnou energii do baterií

Proč si pořizovat k fotovoltaické elektrárně i baterii a akumulovat přebytky energie? A jaké jsou hlavní výhody tohoto řešení?

10 důvodů proč ukládat přebytečnou energii do baterií

Fotovoltaické elektrárny jsou stále oblíbenějším způsobem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. FVE však mají jednu nevýhodu: jejich výkon je závislý na počasí. V době, kdy je nejvíce slunce, obvykle lidé nejméně spotřebovávají elektřinu. To může vést k tomu, že se část vyrobené elektřiny musí prodat zpět do distribuční sítě.

Proč si pořídit baterie?

Jako člen asociace AKUBAT, která se zaměřuje na způsoby akumulace energie, dlouhodobě prosazujeme ukládání přebytečné energie právě do baterií, díky čemuž se vyhnete “plýtvání” přebytečné vyrobené energie a návratnost investice do fotovoltaické elektrárny tím můžete znatelně snížit. Baterie lze použít k pokrytí spotřeby elektřiny v době, kdy FVE nevyrábí elektřinu, například v noci nebo za špatného počasí.

Zde je 10 důvodů, proč je dobré pořídit si v bytovém domě k FVE i baterii:

Snížení nákladů na energie

Baterie mohou pomoci snížit náklady na energie tím, že pokryjí spotřebu elektřiny v době, kdy je nejdražší. Například v noci je cena elektřiny obvykle vyšší než ve dne. Pokud máte baterii, můžete si elektřinu vyrobenou během dne uložit do baterie a spotřebovat ji tedy právě v noci, kdy je elektřina cena stoupá.

Zvýšení soběstačnosti

Baterie mohou pomoci zvýšit soběstačnost bytového domu tím, že sníží množství elektřiny, kterou je třeba kupovat z distribuční sítě. To může být výhodné z hlediska energetického zabezpečení domácností a snížení závislosti na fosilních palivech.

Zvýšení flexibility

Baterie mohou pomoci zvýšit flexibilitu bytového domu tím, že umožní spotřebovávat elektřinu v době, kdy je to nejvýhodnější. Například můžete použít baterii k pokrytí spotřeby elektřiny v době, kdy je tarif elektřiny nejvyšší.

Zlepšení stability energetické sítě

Baterie mohou pomoci zlepšit stabilitu energetické sítě tím, že umožní skladovat elektřinu. To může být důležité v případě výpadků dodávek elektřiny z distribuční sítě.

Zvýšení hodnoty nemovitosti

Investice do baterie může zvýšit hodnotu nemovitosti, respektive jednotlivých bytových jednotek v bytovém domě. To může být výhodné v případě, že se rozhodnete nemovitost prodat nebo pronajímat.

Možnost využití pro nabíjení elektromobilů

Baterie lze použít k nabíjení elektromobilů. To může být výhodné pro vlastníky elektromobilů, kteří mají možnost nabíjet své vozy přímo v bytovém domě.

Možnost sdílení vyrobené elektřiny s ostatními vlastníky bytů

S novým zákonem Lex OZE II bude možné sdílet vyrobenou elektřinu z FVE mezi vlastníky bytů v bytovém domě, nebo dokonce vyrobenou energii sdílet s jinou nemovitostí.

Možnost uchování elektřiny na večer, kdy se nevyrábí

Baterie lze použít k uskladnění elektřiny na večer, kdy se nevyrábí. To může být výhodné pro vlastníky bytů, kteří chtějí mít zajištěn dostatek elektřiny i v noci. Většina elektřiny se totiž vyrobí během dne, kdy je většina obyvatel domu v práci či škole, a takto vyrobená energie je tedy v případě absence baterie posílána zpět do sítě. Naopak večer, kdy se obyvatelé vrátí domů, tak není využívána energie z FVE a je zapotřebí brát energii ze sítě od dodavatelé

Zkrácení návratnosti investice

Baterie mohou pomoci zkrátit návratnost investice do FVE. To je způsobeno tím, že baterie mohou pomoci snížit náklady na elektřinu, která může být využívána i ve chvíli, kdy FVE zrovna elektřinu nemůže vyrábět, například v noci.

Zvýšení komfortu bydlení

Baterie mohou pomoci zvýšit komfort bydlení. Mohou být například použity k tomu, abyste si mohli dopřát teplé koupele i v době, kdy vaše FVE elektřinu nevyrábí.

Máte postřeh či dotaz k tomu článku?
Zeptejte se ve formuláři níže. Náš odborník Vám odpoví.

Nebo si rovnou sjednejte konzultaci zdarma ve Vašem bytovém domě

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image. Drop files here

Související rady

Jak řešit zastínění fotovoltaických panelů

Fotovoltaické panely se staly symbolem udržitelného způsobu výroby energie, který přináší do bytových domů vyšší nezávislost...

Číst dále

Jak funguje fotovoltaický panel?

Fotovoltaická elektrárna je fenoménem dnešní doby a řada bytových domů již přistoupila k realizace vlastní FVE, což kromě jiného...

Číst dále

Proč nezapomenout na optimizér pro FVE při realizaci vaší fotovoltaiky?

Kromě instalace solárních panelů samotných můžete ještě více zvýšit efektivitu svého systému fotovoltaiky pomocí zařízení známého...

Číst dále