Z chalupy na sídliště do bytu – jak funguje komunitní energetika v praxi?

Přemýšleli jste o tom, jak si posílat vyrobenou energii z FVE na střeše vaší chalupy do městského bytu?

Z chalupy na sídliště do bytu – jak funguje komunitní energetika v praxi?

S rostoucí popularitou obnovitelných zdrojů energie, jako je fotovoltaika, se stále více lidí snaží optimalizovat své energetické zdroje nejen pro vlastní spotřebu, ale i pro sdílení v rámci komunitní energetiky. Podívejme se na konkrétní případ, kdy si majitel nemovitosti instaluje fotovoltaickou elektrárnu (FVE) na střeše své chalupy a chce vyrobenou energii sdílet se svým bytem v paneláku ve městě.

Legislativní rámec a technické požadavky

Sdílení elektřiny mezi různými lokalitami je umožněno díky směrnici EU 2019/944 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. V České republice je tento proces podporován schválením novely energetického zákona LEX OZE II a implementací Elektroenergetického datového centra (EDC), které hraje klíčovou roli v evidenci a vyhodnocování sdílení elektřiny mezi aktivními zákazníky a energetickými komunitami​​.

Registrace a příprava

Pro zahájení sdílení elektřiny je nutné provést následující kroky:

 1. Registrace externího uživatele EDC: Tento krok zahrnuje ověření identity uživatele a získání přístupových práv do systému. Registrace vyžaduje základní údaje, jako je jméno, příjmení a e-mailová adresa​​.
 2. Registrace výrobního a odběrového EANu: Pro zajištění správné evidence je nutné registrovat jak výrobní EAN (elektrárna na chalupě), tak odběrový EAN (byt v paneláku) v systému EDC. Tento proces zahrnuje validaci a kontrolu údajů od provozovatelů distribučních soustav (PDS) a OTE​​.
 3. Založení a registrace sdílecí energetické skupiny (SSE): Vytvoření SSE zahrnuje propojení výrobního a odběrového EANu a jejich správu v rámci jedné energetické komunity. Tento proces vyžaduje schválení od všech relevantních subjektů a kontrolu technických dat​​.

Technická realizace

Pro úspěšné sdílení elektřiny mezi chalupou a bytem je nutné zajistit několik technických aspektů:

 1. Instalace průběhového měření: Obě lokality musí být vybaveny průběhovým měřením, které umožňuje detailní sledování spotřeby a výroby elektřiny. Toto průběhové měření je klíčové pro přesnou evidenci a vyúčtování sdílené energie​​.
 2. Datová výměna: Předávání dat o výrobě a spotřebě elektřiny probíhá mezi PDS, EDC a OTE. EDC zajišťuje validaci, přípravu a předávání těchto dat, což umožňuje správnou evidenci sdílené elektřiny​​.
 3. Řízení flexibility a redispečink: V rámci komunitní energetiky je důležité řízení flexibility a možnost redispečinku. To zahrnuje optimalizaci využití vyrobené elektřiny a její efektivní distribuci mezi členy energetické komunity​​.

Pro koho je takové řešení výhodné?

Tento model je zvláště výhodný pro majitele nemovitostí, kteří mají druhé bydlení na venkově, jako je chalupa, a zároveň vlastní byt ve městě. Ideální jsou také pro lidi, kteří tráví většinu času ve městě, ale pravidelně navštěvují své venkovské sídlo, kde mají nainstalovanou FVE. Sdílení elektřiny je také přínosné pro ty, kteří se chtějí stát energeticky nezávislými a zároveň snížit své náklady na elektřinu. Dále je tento model vhodný pro členy energetických komunit, kteří sdílejí společný zájem na udržitelném využívání obnovitelných zdrojů.

Konkrétní kroky k realizaci

Pokud chcete sdílet elektřinu z chalupy do bytu v paneláku, postupujte následovně:

 1. Zajištění legislativního souladu: Ujistěte se, že splňujete všechny legislativní požadavky a máte registrované potřebné EANy (výrobní a odběrový) v systému EDC.
 2. Technická příprava: Oba objekty, chalupa i byt, musí být vybaveny průběhovým měřením. Dále je třeba zajistit, aby datová výměna mezi PDS, EDC a OTE byla plně funkční.
 3. Založení energetické skupiny: Vytvořte sdílecí energetickou skupinu, která bude zahrnovat jak váš výrobní EAN na chalupě, tak odběrový EAN v bytě. Tento proces vyžaduje spolupráci s provozovateli distribučních soustav a OTE.
 4. Optimalizace využití elektřiny: V rámci energetické skupiny optimalizujte využití vyrobené elektřiny tak, aby byla efektivně distribuována mezi členy skupiny, což může zahrnovat i redispečink v závislosti na aktuálních potřebách a dostupné kapacitě.
 5. Monitoring a správa: Pravidelně sledujte spotřebu a výrobu elektřiny pomocí instalovaných měřicích zařízení a dat z EDC, abyste mohli efektivně řídit spotřebu a přizpůsobovat se aktuálním podmínkám.

Výhody a výzvy

Sdílení elektřiny mezi chalupou a bytem přináší řadu výhod, ale i výzev:

Výhody:

 • Úspora nákladů: Sdílení vlastní vyrobené elektřiny může výrazně snížit náklady na energie.
 • Ekologický přínos: Využívání obnovitelných zdrojů přispívá k ochraně životního prostředí.
 • Energetická nezávislost: Možnost využívat vlastní vyrobenou elektřinu zvyšuje energetickou nezávislost.

Výzvy:

 • Legislativní a administrativní požadavky: Proces registrace a schvalování může být časově náročný a vyžaduje splnění řady legislativních požadavků. Zkušený realizátor FVE vám s vyřízením všech potřebných náležitostí pomůže.
 • Technická realizace: Instalace průběhového měření a zajištění správné datové výměny může vyžadovat investice do technického vybavení, vše by ale měl na své náklady zrealizovat váš dodavatel elektrické energie.

Sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky mezi chalupou a bytem v paneláku je inovativní a ekologicky přínosné řešení. Přes nutnost splnění legislativních a technických požadavků přináší tento model řadu výhod, které mohou výrazně přispět k úsporám nákladů a zvýšení energetické nezávislosti. Implementace EDC a podpora komunitní energetiky vytváří příležitosti pro efektivnější využití obnovitelných zdrojů a přispívá k udržitelnému rozvoji energetiky v České republice.

Komentáře

Petr Jiřík Majitel nemovitosti

Registrace u EDC – už mohu? Co formulář? (Prosím o nějaký odkaz.)
Na RD mám FVE a Praze byt- posílání přetoků.
Zdraví,
P.Jiřík

  Martin - Energo Losky

  Dobrý den, registrace u EDC by měla být, dle našich informací z ERÚ, spuštěna 1.8.2024. Celý systém se teprve ladí na ostrý provoz. S pozdravem a přáním hezkého dne, Energo Losky

Máte postřeh či dotaz k tomu článku?
Zeptejte se ve formuláři níže. Náš odborník Vám odpoví.

Nebo si rovnou sjednejte konzultaci zdarma ve Vašem bytovém domě

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image. Drop files here

Související rady

Z chalupy na sídliště do bytu – jak funguje komunitní energetika v praxi?

Přemýšleli jste o tom, jak si posílat vyrobenou energii z FVE na střeše vaší chalupy do městského bytu?

Číst dále

Jak předávání dat z průběhového měření zlepšuje správu fotovoltaických systémů v bytových domech?

Průběhové měření značně zefektivní sdílení elektřiny a následné vyúčtování v bytových domech. Jak bude probíhat a kde se...

Číst dále

Registrace do Elektroenergetického Datového Centra (EDC): Co to znamená pro bytové domy?

Jak bude probíhat registrace do EDC? Kdy to bude možné? A jak se na to mohou bytové domy připravit?

Číst dále