Jak předávání dat z průběhového měření zlepšuje správu fotovoltaických systémů v bytových domech?

Průběhové měření značně zefektivní sdílení elektřiny a následné vyúčtování v bytových domech. Jak bude probíhat a kde se budou data skladovat?

Jak předávání dat z průběhového měření zlepšuje správu fotovoltaických systémů v bytových domech?

Implementace fotovoltaických systémů v bytových domech přináší mnoho výhod, včetně snížení nákladů na energii a zvýšení energetické soběstačnosti. Klíčovým aspektem efektivního využití těchto systémů je předávání dat z průběhového měření do Elektroenergetického Datového Centra (EDC). Jak tento proces funguje a jaké má výhody?

Co je průběhové měření?

Průběhové měření je kontinuální sledování výroby a spotřeby elektřiny v reálném čase. Na rozdíl od tradičních měřičů, které zaznamenávají pouze celkovou spotřebu za určité období, průběhové měření poskytuje detailní údaje o tom, kolik elektřiny je spotřebováváno nebo vyráběno v každém okamžiku. Tato data jsou kritická pro optimalizaci provozu fotovoltaických systémů a pro efektivní řízení spotřeby při fungování komunitní energetiky.

Proces předávání dat z průběhového měření

Aby bylo průběhové měření co nejefektivnější, nejpřesnější a transparentní, je stanovený jasný proces:

 • Sběr dat: Data jsou sbírána z inteligentních měřicích zařízení nainstalovaných na fotovoltaických systémech a u jednotlivých odběrných míst. Tyto měřiče zaznamenávají údaje o okamžité spotřebě a výrobě elektřiny s vysokou frekvencí, což umožňuje detailní sledování energetických toků.
 • Předávání dat do EDC: Pro účely sdílení a správy dat jsou měřené hodnoty předávány do EDC. Existují dvě hlavní metody předávání dat:
  • Machine-to-Machine (M2M) komunikace: Přímá komunikace mezi měřicími zařízeními a EDC prostřednictvím zabezpečených datových kanálů.
  • Import dat přes webový portál EDC: Data mohou být také importována manuálně přes uživatelský rozhraní webového portálu EDC, což umožňuje flexibilní správu a kontrolu nad předávanými informacemi.
 • Validace a uložení dat: Po přijetí jsou data v EDC validována, aby byla zajištěna jejich správnost a integrita. Validace zahrnuje kontrolu na duplicity, neúplnosti nebo jiné nesrovnalosti. Validovaná data jsou poté uložena v centrální databázi EDC, která zajišťuje jejich bezpečné a dlouhodobé uchování.
 • Příprava a odeslání zpráv: Validovaná data jsou připravena ve formě zpráv, které obsahují údaje z průběhového měření. Tyto zprávy jsou následně distribuovány relevantním subjektům, jako jsou distributoři, obchodníci s elektřinou nebo subjekty zúčtování, aby mohli využít detailní informace pro své potřeby.

Výhody předávání dat z průběhového měření

Jaké výhody průběhové měření pro bytové domy přinese?

 • Přesnost a spolehlivost: Průběhové měření poskytuje přesné a aktuální údaje, což zlepšuje spolehlivost energetických systémů a umožňuje rychlejší reakci na případné problémy. Díky detailnímu sledování energetických toků mohou správci systému identifikovat a řešit nesrovnalosti nebo problémy v reálném čase.
 • Optimalizace provozu: Detailní data umožňují optimalizaci provozu fotovoltaických systémů. Například, když je známa přesná doba nejvyšší výroby a spotřeby, mohou být nastaveny optimální časy pro akumulaci energie nebo pro její využití, což vede k vyšší efektivitě a snížení nákladů.
 • Podpora flexibilního řízení: Díky průběhovému měření je možné lépe řídit a plánovat výrobu a spotřebu elektřiny. Například během období nízké spotřeby může být přebytečná energie uložena do baterií a využita během špiček, což pomáhá vyrovnávat zátěž na síti a snižuje náklady na energii.
 • Přehled a transparentnost: Průběhové měření zajišťuje vysokou úroveň transparentnosti, což je klíčové pro důvěru mezi všemi účastníky trhu. Spotřebitelé mohou sledovat svou spotřebu a výrobu energie v reálném čase, což jim umožňuje lépe porozumět svým energetickým potřebám a chování

Implementace průběhového měření v bytových domech


Implementace průběhového měření v bytových domech vyžaduje několik kroků a technologických řešení. Nejprve je třeba nainstalovat chytré elektroměry, které jsou schopny zaznamenávat data v reálném čase. Tyto měřiče musí být propojeny s centrálním systémem EDC prostřednictvím zabezpečených datových spojení a jejich instalace je povinností smluvně sjednaného dodavatele energií.

Dále je nutné zajistit, aby všechna data byla správně interpretována a validována. To vyžaduje pokročilé softwarové nástroje a algoritmy, které mohou analyzovat a zpracovávat velké objemy dat. Správci bytových domů musí také spolupracovat s dodavateli energetických služeb a technickými specialisty, aby zajistili, že všechny systémy fungují efektivně a bezchybně.

Předávání dat z průběhového měření do EDC je klíčovým aspektem moderního energetického managementu pro bytové domy s fotovoltaickými systémy. Tento proces umožňuje přesné sledování a optimalizaci výroby a spotřeby elektřiny, což vede k vyšší efektivitě, snížení nákladů a zlepšení spolehlivosti energetických systémů. Díky průběhovému měření a efektivnímu předávání dat mohou bytové domy plně využívat potenciál obnovitelných zdrojů energie a přispět k udržitelné budoucnosti energetiky.

Máte postřeh či dotaz k tomu článku?
Zeptejte se ve formuláři níže. Náš odborník Vám odpoví.

Nebo si rovnou sjednejte konzultaci zdarma ve Vašem bytovém domě

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image. Drop files here

Související rady

Z chalupy na sídliště do bytu – jak funguje komunitní energetika v praxi?

Přemýšleli jste o tom, jak si posílat vyrobenou energii z FVE na střeše vaší chalupy do městského bytu?

Číst dále

Jak předávání dat z průběhového měření zlepšuje správu fotovoltaických systémů v bytových domech?

Průběhové měření značně zefektivní sdílení elektřiny a následné vyúčtování v bytových domech. Jak bude probíhat a kde se...

Číst dále

Registrace do Elektroenergetického Datového Centra (EDC): Co to znamená pro bytové domy?

Jak bude probíhat registrace do EDC? Kdy to bude možné? A jak se na to mohou bytové domy připravit?

Číst dále