Jak bude fungovat energetické společenství v komunitní energetice?

Energetická společenství, často označovaná jako pilíř komunitní energetiky, představují inovativní model, který umožňuje členům komunity sdílet vyrobenou energii z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární panely. Tento koncept klade důraz na lokalitu a propojuje jednotlivce, domácnosti a podniky, kteří se sdružují za účelem vytvoření komunity, která mezi sebou může sdílet přebytky vyrobené elektrické energie z FVE.

Jak bude fungovat energetické společenství v komunitní energetice?

Energetická společenství, často označovaná jako pilíř komunitní fotovoltaiky, představují inovativní model, který umožňuje členům komunity sdílet vyrobenou energii z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární panely. Tento koncept klade důraz na lokalitu a propojuje jednotlivce, domácnosti a podniky, kteří se sdružují za účelem vytvoření komunity, která mezi sebou může sdílet přebytky vyrobené elektrické energie z FVE.

Co to je energetické společenství?

Energetické společenství je sdružení jednotlivců nebo entit, kteří spolupracují na výrobě, distribuci nebo spotřebě energie. Tato společenství mají tendenci využívat obnovitelné zdroje energie, aby pokryla energetické potřeby svých členů. Každý člen sdíleného energetického společenství může přispět vlastními obnovitelnými zdroji energie nebo se podílet na spotřebě a využití energie z těchto zdrojů. Pokud se bavíme o obnovitelných zdrojích elektrické energie, zpravidla máme ve spojení s komunitní energetikou na mysli fotovoltaiku a sluneční záření.

Jedním z klíčových prvků fungování energetických společenství je distribuce vyrobené energie mezi členy komunity. To může být realizováno prostřednictvím distribučních sítí, kde se elektřina přenáší z místních obnovitelných zdrojů přímo do domácností členů. V některých případech může být přebytečná energie prodávána zpět do hlavní energetické sítě, což zajišťuje ekonomickou stabilitu společenství.

Jak energetické společenství funguje?

Energetická společenství se zakládají na principech udržitelnosti, participace a sdílení. Základní hodnoty zahrnují:

  • Udržitelnost: Důraz na využívání obnovitelných zdrojů energie a snaha o minimalizaci ekologického dopadu.
  • Participace: Zapojení členů komunity do procesu rozhodování a provozu společenství.
  • Sdílení: Vytváření prostředí sdílení energie mezi členy komunity pro vzájemný prospěch a efektivní využití zdrojů.

Tato společenství se často rozvíjejí a prosperují díky silné spolupráci mezi obyvateli, podniky a místními orgány, kteří podporují iniciativy v oblasti obnovitelné energie.

Pro zformování energetického společenství je nezbytný vznik právnické osoby, družstva nebo spolku, a následně se registrovat u Energetického regulačního úřadu. Členové společenství společně stanoví alokační klíč, což je dohoda o tom, jakým způsobem bude rozdělována spotřeba elektřiny mezi jednotlivé členy. Tento klíč obsahuje informace o množství odebírané elektřiny jednotlivými účastníky a je sdílen společenstvím na Elektroenergetickém datovém centru. Tyto informace jsou následně předávány operátorovi trhu.

Výhody energetického společenství

Existuje mnoho výhod FVE spojených s existencí a rozvojem energetických společenství:

  • Snížení nákladů na energii: Členové mohou využívat levnější energii z lokálních zdrojů a snižovat své celkové náklady na elektřinu.
  • Podpora udržitelnosti: Zvýšená použití obnovitelných zdrojů energie pomáhá snižovat emise CO2 a podporuje udržitelné životní prostředí.
  • Vytvoření komunitního ducha: Energetická společenství posilují propojení mezi obyvateli a budují sounáležitost a spolupráci v komunitě.
  • Flexibilita a nezávislost: Možnost výroby a spotřeby energie v rámci společenství poskytuje flexibilitu a zvyšuje energetickou nezávislost.

Máte postřeh či dotaz k tomu článku?
Zeptejte se ve formuláři níže. Náš odborník Vám odpoví.

Nebo si rovnou sjednejte konzultaci zdarma ve Vašem bytovém domě

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image. Drop files here

Související rady

Komunitní energetika: Vše, co potřebujete vědět o novém způsobu sdílení elektřiny

Zákon LEX OZE II a koncept komunitní energetiky se bez nadsázky považuje za revoluční změnu ve sdílení elektřiny z fotovoltaických...

Číst dále

DPH na fotovoltaiku od ledna 2024 kleslo na 12 %

Začátek roku 2024 přinesl pro budoucí majitele FVE příjemnou změnu v oblasti daňových sazeb. Realizace fotovoltaické elektrárny se...

Číst dále

Jak bude fungovat energetické společenství v komunitní energetice?

Energetická společenství, často označovaná jako pilíř komunitní energetiky, představují inovativní model, který umožňuje členům...

Číst dále