Legislativa FVE v bytovém domě

Přehledný souhrn toho, jaká legislativní omezení před vámi stojí pří plánování realizace fotovoltaické elektrárny.

Legislativa FVE v bytovém domě

Přestože se pravidla pro stavby domácích fotovoltaických elektráren neustále zjednodušují a zpřístupňuje se tento způsob využití elektrické energie většímu počtu lidí, stále zůstávají určitá legislativní omezení, která by mohla realizaci zkomplikovat. Proto je dobré se s těmito požadavky obeznámit před tím, než se do celého projektu pustíte.

Na výstavbu FVE není sice nutné územní rozhodnutí ani stavební povolení, ale výjimky se najdou. Například je nutné se ujistit, že váš dům není památkově chráněnou budovou. Nebo lokalita, ve které se váš dům nachází, není považována za památkovou zónu. Pokud ano, jsou pro vás platné určité povinnosti. Majitelé nemovitostí a pozemků v těchto oblastech musí před instalací požádat o závazné
stanovisko příslušného orgánu památkové péče. Ten individuálně posoudí vhodnost instalace, případně by měl být schopen navrhnout i alternativní řešení. Určitě se nevyplatí tento legislativní proces obcházet, protože hrozí vysoké pokuty s horní hranicí až dva miliony korun.

Investice jako je instalace FVE znamená určité finanční zatížení, proto by byla škoda nevyužít nabízené státní podpory Nová zelená úsporám. Ta má ovšem přesná pravidla, proto je vhodné si prostudovat také požadavky, které s žádostí o dotaci souvisí. Jako například kdo může o dotaci žádat, jaké jsou podporované typy staveb, pro jakou kapacitu FVE je možné o dotaci požádat, jakou maximální výši podpory lze za zrealizované výdaje získat, nebo určité účetní povinnosti spojené s projektem.
Kým může být instalace provedena a jaká oprávnění tento dodavatel musí mít. Nebo také, jaké skutečnosti naopak znemožní na dotační podporu dosáhnout.

Velkým zjednodušením je novela zákona nazývaná Lex OZE 1. Od 24.1.2023 odpadá potřeba získání stavebního povolení a licence od Energetického úřadu pro výstavbu obnovitelných zdrojů například tedy instalaci malých elektráren, pokud výkon vaší FVE nepřesáhne limit 50kW.

Pomoci se zorientovat ve všech požadavcích, omezeních a pravidlech pomůže odborná firma. Protože to není úplně snadné, je určitě dobré získat alespoň základní povědomí ještě před tím, než se na odborníky obrátíme. Zde je výběr několika z legislativních nařízení, se kterými je vhodné se případně seznámit.


Zákony:
Energetický zákon 
Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
Zákon o územním plánování a stavebním řádu
Zákon o podporovaných zdrojích energie

Nařízení vlády:
Nařízení vlády o státní energetické koncepci

Vyhlášky:
Vyhláška MV o technických podmínkách požární ochrany staveb
Vyhláška MPO o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů
Vyhláška ERÚ o pravidlech trhu s elektřinou
Vyhláška ERÚ o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
Vyhláška ERÚ o vyúčtování dodávek

Komentáře

Jan Zástěra Člen SVJ

Dobrý den, fotovoltaiku jsme si jako členové družstva odsouhlasili již před dvěma lety, v té době nám ale bylo řečeno, že se pro nás, jako pro bytový dům, nevyplatí. Jaká je situace nyní? Děkuji, Zástěra

    Technik Petr

    Dobrý den, situace se za poslední dva roky opravdu změnila. Od ledna roku 2023 totiž díky novele zákona již bytový dům nepotřebuje licenci na provoz fotovoltaické elektrárny, pokud její výkon nepřesáhne limit 50kW. Navíc se modernizoval i systém baterií, do kterých si můžete ukládat přebytky vyrobené během dne, a tak budete moct energii z vaší FVE využívat i během noci, kdy panely energii neprodukují.

Máte postřeh či dotaz k tomu článku?
Zeptejte se ve formuláři níže. Náš odborník Vám odpoví.

Nebo si rovnou sjednejte konzultaci zdarma ve Vašem bytovém domě

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image. Drop files here

Související rady

O realizaci FVE z pohledu správce bytového domu s Martinem Krohem z DMS ČR

Nejen o připravenosti bytových domů na komunitní fotovoltaiku jsme si popovídali s Martinem Krohem z DMS ČR.

Číst dále

Co je to alokační klíč a jak bude fungovat v komunitní energetice?

Co to je alokační klíč, proč ho budete potřebovat při sdílení energií v bytovém domě a jak ho nastavit spravedlivě?

Číst dále

Komunitní energetika: Vše, co potřebujete vědět o novém způsobu sdílení elektřiny

Zákon LEX OZE II a koncept komunitní energetiky se bez nadsázky považuje za revoluční změnu ve sdílení elektřiny z fotovoltaických...

Číst dále