Co vyřešit před instalací fotovoltaiky v bytovém domě

Realizace fotovoltaické elektrárny obnáší mimo jiné i proces, který vám pomůže se co nejlépe přizpůsobit instalaci FVE přímo na váš objekt.

Co by měl objekt vyřešit před instalací fotovoltaiky

Prohlídka technika

Po výběru dodavatele k vám přijde technik, aby zjistil, jak budou probíhat elektroinstalační práce. Vymyslí způsob, na jaké místo namontovat panely, aby to bylo esteticky co nejvzhlednější. Navrhne, kudy povedou kabely a kam se uloží komponenty k fotovoltaice (hlavně střídač, baterie, bojler), které se ukládají nejčastěji do vyhrazené technické místnosti, anebo v prostorech v podkroví nebo např. pod schody. Odtud se musí vyvrtat prostup, kudy povedou kabely k FVE. Technik s Vámi řeší vše individuálně za tím účelem, aby byl zásah v domě co nejmenší.

V této době je potřeba vyřešit případné povolení na umístění panelů na střechu a zároveň je vhodné včas konzultovat s odborníky na FVE, zda má střecha dostatečnou nosnost a zda je dostatečně osvětlena tak, aby FVE byla maximálně efektivní. Dále je vhodné usnadnit přístupnost na střechu a do společných prostor pro techniky firmy, která bude FVE instalovat.

Zodpovědností správce je informovat realizátorskou firmu o stavu elektrických rozvodů a střechy, např. o jejím zatížení a nosnosti. Zpravidla se doporučuje provést před instalací jak revizi stávajících elektrických rozvodů, tak pozvat do bytového domu statika, aby aktualizoval posudek o stavu střechy.

Souhlas vlastníků

Od ledna 2023 již pro instalaci FVE na váš bytový dům již nepotřebujete souhlasy všech vlastníků. Podle příslušné vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou vám postačí souhlas nejméně 2/3 vlastníků či podílníků družstev. Tatáž vyhláška také udává společenství vlastníků, či družstvu, status „energetického společenství“. Status opravňuje instalaci FVE bez nutnosti si zažádat o stavební povolení (kromě např. památkových zón) nebo dostat licenci od Energetického regulačního úřadu. Jednotlivá společenství si poté faktury rozúčtují interně, dodavatel jej vidí jako jednoho odběratele, s možností prodávat přebytky zpátky do sítě.

Jednotné odběrné místo (JOM/RJOM)

Elektřinu z FVE můžete využívat ve společných prostorách i jednotlivých bytech. Po vytvoření společného odběrného místa se platí jen za jediný fakturační elektroměr. Z původních fakturačních elektroměrů vzniknou elektroměry podružné, pomocí kterých se elektrická energie bude účtovat.

Komentáře

Jan Zelený Člen SVJ

Dobrý den, je potřeba předat pracovníkům – technikům posudek od statika, nebo stačí předat informace o stavu střechy jinou formou? Jan Zelený, Liberec

    Technik Luboš

    Dobrý den, i kdyby po vás dodavatelská firma posudek statika nevyžadovala, je pro vás lepší mít data o nosnosti nebo zatížení střechy podložena razítkem statika. To vás totiž chrání před nařčením o předání mylných informací v případě jakýchkoliv potíží.

Máte postřeh či dotaz k tomu článku?
Zeptejte se ve formuláři níže. Náš odborník Vám odpoví.

Nebo si rovnou sjednejte konzultaci zdarma ve Vašem bytovém domě

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image. Drop files here

Související rady

Jak funguje fotovoltaický panel?

Fotovoltaická elektrárna je fenoménem dnešní doby a řada bytových domů již přistoupila k realizace vlastní FVE, což kromě jiného...

Číst dále

Vše o proběhlém webináři na téma Nová zelená úsporám s partnerem enovation na jednom místě!

Dne 24.10.2023 jsme se v rámci našeho nového partnerství se společností enovation, jedničkou na trhu dotačního poradenství, zúčastnili...

Číst dále

Proč nezapomenout na optimizér pro FVE při realizaci vaší fotovoltaiky?

Kromě instalace solárních panelů samotných můžete ještě více zvýšit efektivitu svého systému fotovoltaiky pomocí zařízení známého...

Číst dále