Legislativní omezení FVE v bytových domech

Jakým způsobem se mění legislativa spojená s fotovoltaikou pro bytové domy? A jaká omezení před vámi aktuálně stojí?

Legislativní omezení FVE v bytových domech

S přibývajícím zájmem obyvatel o stavbu domácí FVE , tlakem na úsporu energie i hledání ekologičtějších variant, se daří postupně také zjednodušovat pravidla a omezení, která ukládá naše legislativa. Na rozdíl od rodinných domů byli vlastníci bytových jednotek v určité nevýhodě. To se ale postupně mění, a uvolňují se tak přísná kritéria.

Zásadním zlomem je schválení novely vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou radou Energetického regulačního úřadu. S účinností od 1.1.2023. Konkrétně možnost sdílet společně vyrobenou elektřinu v bytových domech a využívat ji v jednotlivých domácnostech. A to prostřednictvím hlavního – vůdčího odběrného místa, na které bude připojen společný zdroj – tedy fotovoltaické panely na střeše. Přes toto vůdčí místo pak bude možné přebytky nespotřebované elektřiny prodávat do distribuční sítě. Zároveň ale zůstanou v provozu také elektroměry u jednotlivých bytů.

Uživatelé bytových jednotek si i nadále mohou volit svého distributora pro svůj byt a odpadá tak nutnost domluvit se na společném distributorovi pro celý dům všemi obyvateli domu, jak tomu bylo doposud. Odpadá také potřeba souhlasu všech sousedů na tom, že energii ze solárních panelů budou odebírat. Podílet se na projektu vybudování FVE tak budou moci pouze ti, co o tento způsob výroby energie projeví zájem. Co tato novela neřeší a ani nemůže je, že se stále musí sousedé domluvit na schválení instalace FVE. Za jakých podmínek, to už se odvíjí od stanov jednotlivých společenství.

Pro způsob rozdělování vyrobené elektřiny do jednotlivých bytů, bude nutné, aby zúčastnění sousedé schválili tzv. alokační klíč. S tím je spojená nutnost instalace nových elektroměrů typu B. (Jsou schopné vyššího typu měření).

Vyhláška ERÚ jde ruku v ruce s novelou energetického zákona tzv. Lex OZE I, která má přinést další uvolnění pravidel a zjednodušit výstavbu FVE. Největším posunem je navýšení limitu pro instalaci FVE, bez toho, že by se muselo žádat o licenci. A to z 10kW do výkonu 50kW. Což znamená, že pokud má bytový dům dostatečně velkou plochu na střeše, může jí osadit větším počtem panelů a zvýšit tak kapacitu vyráběné elektřiny. Zvyšuje se tím i perspektiva, jak se chránit před vysokými cenami za energie.

Novela zákona nabývá účinnosti 24.ledna 2023.

Komentáře

Vladěna Růžičková Člen SVJ

Dobrý den, máme bytový dům, který je na okraji památkové zóny. Můžeme vůbec uvažovat o fotovoltaice?

    Technik Jakub

    Dobrý den, v takovém případě doporučujeme se obrátit na místní úřad, jelikož přístup k fotovoltaice v památkové zóně se v každém městě různí.

Máte postřeh či dotaz k tomu článku?
Zeptejte se ve formuláři níže. Náš odborník Vám odpoví.

Nebo si rovnou sjednejte konzultaci zdarma ve Vašem bytovém domě

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image. Drop files here

Související rady

Vše o proběhlém webináři na téma Nová zelená úsporám s partnerem enovation na jednom místě!

Dne 24.10.2023 jsme se v rámci našeho nového partnerství se společností enovation, jedničkou na trhu dotačního poradenství, zúčastnili...

Číst dále

Proč nezapomenout na optimizér pro FVE při realizaci vaší fotovoltaiky?

Kromě instalace solárních panelů samotných můžete ještě více zvýšit efektivitu svého systému fotovoltaiky pomocí zařízení známého...

Číst dále

Jak se změní dotace na fotovoltaiku pro bytový dům od září 2023

Nová zelená úsporám se po prázdninách vrací s novými podmínkami. Připomeňme si, jaké možnosti nám tento dotační program přináší.

Číst dále