Požární rizika spojená s FVE na bytovém domě

Fotovoltaické elektrárny jsou dnes již nedílnou součástí některých bytových domů. Jedná se o velmi výhodný způsob výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, díky kterému mohou obyvatelé bytových domů ročně ušetřit až několik desítek tisíc korun. FVE však mohou představovat i určitá požární rizika.

Požární rizika spojená s FVE na bytovém domě

Fotovoltaické elektrárny jsou dnes již nedílnou součástí některých bytových domů. Jedná se o velmi výhodný způsob výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, díky kterému mohou obyvatelé bytových domů ročně ušetřit až několik desítek tisíc korun. FVE však mohou představovat i určitá požární rizika.

Hlavní požární rizika spojená s FVE na bytových domech

Nesprávná instalace

Nesprávná instalace FVE může být hlavní příčinou požáru. Je důležité, aby FVE byla instalována kvalifikovaným odborníkem, který dodrží všechny bezpečnostní předpisy.

Poškození panelů

Poškozené panely mohou být dalším zdrojem požáru. Poškození panelů může způsobit například krupobití, vichřice nebo neopatrné zacházení.

Příliš vysoké teploty

FVE mohou generovat velké množství tepla, což může představovat riziko požáru. Je důležité, aby FVE byla instalována tak, aby bylo přebytečné teplo bezpečně odváděno.

Výbuch baterií

Baterie, které se používají k ukládání elektřiny z FVE, mohou v některých případech rovněž zavinit požár. Výbuch baterií může způsobit například poškození baterií nebo nesprávná manipulace s bateriemi.

Jak požáru FVE předejít?

FVE nechte instalovat kvalifikovaným odborníkem

FVE by měla být instalována kvalifikovaným odborníkem, který má zkušenosti s instalací FVE a zná bezpečnostní předpisy. Informujte se předem o zkušenostech vámi vybrané dodavatelské firmy a proberte možná rizika s technikem, který bude instalaci provádět.

Pravidelně kontrolujte FVE a baterie

Servis solárních panelů je nezbytný pro bezproblémové fungování celého systému. FVE a baterie by měly být pravidelně kontrolovány, aby se zajistilo, že jsou v dobrém stavu a že splňují bezpečnostní předpisy. Monitoring celého systému je dnes již běžnou součástí nabízených služeb dodavatelskými firmami. Za poplatek, nebo v některých případech i bezplatně, tak může dodavatelská firma na dálku kontrolovat stav celé elektrárny i jednotlivých panelů.

Udržujte FVE v čistotě a nepoškozené

FVE by měla být udržována v čistotě a nepoškozené, aby se zabránilo poškození. Alespoň jednou ročně se doporučuje provést profesionální servis nejen panelů, ale i technologií v technické místnosti. Vhodné také je panely kontrolovat po vizuální stránce, jelikož i taková kontrola může odhalit lehké praskliny, které mohou způsobit výpadek nebo požár celé FVE.

Uchovávejte baterie v bezpečném prostředí

Baterie by měly být uchovávány v bezpečném prostředí, aby se zabránilo jejich poškození nebo požáru. Z toho důvodu je potřeba skladovat je společně s ostatními technologiemi v uzavřené technické místnosti, kterou s vámi vybere školený profesionál na úvodní schůzce.

Instalujte požární hlásič a hasicí přístroj

Požární hlásič může poskytnout včasné varování před požárem a hasicí přístroj může být použit k uhašení požáru v počáteční fázi samotnými obyvateli domu.

Zvyšte povědomí obyvatel o požární bezpečnosti

Obyvatelé bytového domu by měli být informováni o požární bezpečnosti a měli by vědět, jak se chovat v případě požáru.

Chcete se dozvědět více o bezpečnosti?

Partnerství s EXID

Společnost EXID se již dlouhou dobu zabývá prevencí požární bezpečnosti pomocí instruktážních videí, která informují obyvatele domu o rizicích a poučí je o správném chování pro případy, že by došlo k v bytovém domě k požáru. Pokud tedy máte FVE instalovanou na vašem bytovém domě, doporučujeme vám poradit se se společností EXID o bezpečnostních opatřeních, která můžete podniknout k snížení rizika požáru.

Máte postřeh či dotaz k tomu článku?
Zeptejte se ve formuláři níže. Náš odborník Vám odpoví.

Nebo si rovnou sjednejte konzultaci zdarma ve Vašem bytovém domě

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image. Drop files here

Související rady

O realizaci FVE z pohledu správce bytového domu s Martinem Krohem z DMS ČR

Nejen o připravenosti bytových domů na komunitní fotovoltaiku jsme si popovídali s Martinem Krohem z DMS ČR.

Číst dále

Představujeme prověřeného partnera Losky

Využijte služeb prověřeného realizačního a projekčního partnera Losky a domluvte si nezávaznou schůzku zdarma ještě dnes!

Číst dále

Komunitní energetika: Vše, co potřebujete vědět o novém způsobu sdílení elektřiny

Zákon LEX OZE II a koncept komunitní energetiky se bez nadsázky považuje za revoluční změnu ve sdílení elektřiny z fotovoltaických...

Číst dále