Potřebujeme činnost správce k instalaci fotovoltaické elektrárně

Správce bytového domu je podstatnou postavou celé realizace fotovoltaické elektrárny. Můžeme ho vnímat jako zástupce všech obyvatel bytového domu, který tak zastupuje jejich zájmy a zároveň je komunikuje s firmou, která realizaci provádí. Jaké činnosti jsou od správce očekávány?

Potřebujeme činnost správce k instalaci fotovoltaické elektrárny

Správce bytového domu je podstatnou postavou celé realizace fotovoltaické elektrárny. Můžeme ho vnímat jako zástupce všech obyvatel bytového domu, který tak zastupuje jejich zájmy a zároveň je komunikuje s firmou, která realizaci provádí. Jaké činnosti jsou od správce očekávány?

V prvotní fázi je to právě správce, kdo vytváří poptávku a koordinuje první schůzku s dodavatelskou firmou. Při ní by měl zajistit vpuštění techniků do zázemí domu a na střechu. Odpovědností správce je předat veškeré potřebné technické informace o domě, tedy především o stavu elektrických rozvodů, nosnosti a zatížení střechy. Zároveň se typicky probírají první technické aspekty instalace a předají se informace o očekávání tak, aby dodavatelská firma mohla následně navrhnout ideální řešení pro váš dům.

V zázemí domu je potřeba prověřit několik technologických zařízení, jako je elektroměr nebo rozvody. Zároveň je potřeba v součinnosti se správcem domu vybrat vhodné prostory, které v budoucnu poslouží jako zázemí technické místnosti pro uložení baterií nebo střídačů. Po výběru těchto prostorů je na řadě rozmyslet, kudy a jakým způsobem vést kabeláž ze střechy.

Jakmile vám realizátor pošle návrh ideálního řešení, což se děje jak na základě prvotní schůzky a obhlídky domu, tak na základě zaslané faktury za poslední vyúčtování elektřiny, přebírá většinou kontrolu nad definitivním výběrem dodavatelské firmy a nabízeného řešení samotný vlastník domu.

Správce do situace vstupuje opět do chvíli, kdy je potřeba součinnost při uzavření smlouvy, udělení plné moci pro jednání s úřady a provozovatelem distribuční sítě a při vyřizování dotace. Zkušené a renomované firmy mají tyto obě byrokratické záležitosti součástí nabídky, a ušetří vám tak mnoho času a starostí s vyplňováním žádostí a jednání s úřady.

Během samotné realizace je od správce objektu očekáváno, že zajistí přístup techniků na střechu, do technické místnosti a do všech dalších prostorů, které bude potřeba zpřístupnit pro zprovoznění elektrárny. Ve chvíli, kdy bude FVE připravena k uvedení do provozu, musí správce domu podepsat předávací protokol a informovat obyvatele domu o bezpečnostních opatřeních. Zároveň je důležité spojit se s pojišťovnou a aktualizovat pojištění bytového domu, které bude nově zahrnovat i fotovoltaickou elektrárnu.

Jakmile vaše fotovoltaická elektrárna běží a vyrábí energii, je od správce vyžadována pouze komunikace s dodavatelskou firmou v případě potíží. Pokud je součástí smlouvy i následný servis FVE, je potřeba dohodnout termín a zajistit volný přístup techniků na střechu a do technické místnosti.

Komentáře

Petra Bártová Správce SVJ

Jen bych chtěla podpořit všechny správce, kteří budou zařizovat FVE na bytovém domě – není se čeho bát!!! Rozhodně to bylo jednodušší než domluva výměny oken :))

Máte postřeh či dotaz k tomu článku?
Zeptejte se ve formuláři níže. Náš odborník Vám odpoví.

Nebo si rovnou sjednejte konzultaci zdarma ve Vašem bytovém domě

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image. Drop files here

Související rady

Jak funguje fotovoltaický panel?

Fotovoltaická elektrárna je fenoménem dnešní doby a řada bytových domů již přistoupila k realizace vlastní FVE, což kromě jiného...

Číst dále

Jak se změní dotace na fotovoltaiku pro bytový dům od září 2023

Nová zelená úsporám se po prázdninách vrací s novými podmínkami. Připomeňme si, jaké možnosti nám tento dotační program přináší.

Číst dále

Recyklace solárních panelů: Jak probíhá a proč je důležitá?

Solární panely jsou stále oblíbenějším zdrojem energie pro bytové domy. Jsou šetrné k životnímu prostředí a pomáhají snižovat...

Číst dále