Potřebujeme činnost správce k instalaci fotovoltaické elektrárně

Správce bytového domu je podstatnou postavou celé realizace fotovoltaické elektrárny. Můžeme ho vnímat jako zástupce všech obyvatel bytového domu, který tak zastupuje jejich zájmy a zároveň je komunikuje s firmou, která realizaci provádí. Jaké činnosti jsou od správce očekávány?

Potřebujeme činnost správce k instalaci fotovoltaické elektrárny

Správce bytového domu je podstatnou postavou celé realizace fotovoltaické elektrárny. Můžeme ho vnímat jako zástupce všech obyvatel bytového domu, který tak zastupuje jejich zájmy a zároveň je komunikuje s firmou, která realizaci provádí. Jaké činnosti jsou od správce očekávány?

V prvotní fázi je to právě správce, kdo vytváří poptávku a koordinuje první schůzku s dodavatelskou firmou. Při ní by měl zajistit vpuštění techniků do zázemí domu a na střechu. Odpovědností správce je předat veškeré potřebné technické informace o domě, tedy především o stavu elektrických rozvodů, nosnosti a zatížení střechy. Zároveň se typicky probírají první technické aspekty instalace a předají se informace o očekávání tak, aby dodavatelská firma mohla následně navrhnout ideální řešení pro váš dům.

V zázemí domu je potřeba prověřit několik technologických zařízení, jako je elektroměr nebo rozvody. Zároveň je potřeba v součinnosti se správcem domu vybrat vhodné prostory, které v budoucnu poslouží jako zázemí technické místnosti pro uložení baterií nebo střídačů. Po výběru těchto prostorů je na řadě rozmyslet, kudy a jakým způsobem vést kabeláž ze střechy.

Jakmile vám realizátor pošle návrh ideálního řešení, což se děje jak na základě prvotní schůzky a obhlídky domu, tak na základě zaslané faktury za poslední vyúčtování elektřiny, přebírá většinou kontrolu nad definitivním výběrem dodavatelské firmy a nabízeného řešení samotný vlastník domu.

Správce do situace vstupuje opět do chvíli, kdy je potřeba součinnost při uzavření smlouvy, udělení plné moci pro jednání s úřady a provozovatelem distribuční sítě a při vyřizování dotace. Zkušené a renomované firmy mají tyto obě byrokratické záležitosti součástí nabídky, a ušetří vám tak mnoho času a starostí s vyplňováním žádostí a jednání s úřady.

Během samotné realizace je od správce objektu očekáváno, že zajistí přístup techniků na střechu, do technické místnosti a do všech dalších prostorů, které bude potřeba zpřístupnit pro zprovoznění elektrárny. Ve chvíli, kdy bude FVE připravena k uvedení do provozu, musí správce domu podepsat předávací protokol a informovat obyvatele domu o bezpečnostních opatřeních. Zároveň je důležité spojit se s pojišťovnou a aktualizovat pojištění bytového domu, které bude nově zahrnovat i fotovoltaickou elektrárnu.

Jakmile vaše fotovoltaická elektrárna běží a vyrábí energii, je od správce vyžadována pouze komunikace s dodavatelskou firmou v případě potíží. Pokud je součástí smlouvy i následný servis FVE, je potřeba dohodnout termín a zajistit volný přístup techniků na střechu a do technické místnosti.

Komentáře

Petra Bártová Správce SVJ

Jen bych chtěla podpořit všechny správce, kteří budou zařizovat FVE na bytovém domě – není se čeho bát!!! Rozhodně to bylo jednodušší než domluva výměny oken :))

Máte postřeh či dotaz k tomu článku?
Zeptejte se ve formuláři níže. Náš odborník Vám odpoví.

Nebo si rovnou sjednejte konzultaci zdarma ve Vašem bytovém domě

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image. Drop files here

Související rady

Co vyžadovat od dodavatele při výběrovém řízení na fotovoltaiku na váš bytový dům

Instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) na střeše bytového domu je významnou investicí, která má zásadní dopad na energetickou soběstačnost...

Číst dále

Jak se v rámci SVJ připravit na výběrové řízení na dodavatele fotovoltaiky?

V rámci společenství vlastníků jednotek (SVJ) je rozhodnutí pro instalaci solárních panelů klíčovým krokem ke zvýšení energetické...

Číst dále

Jak funguje fotovoltaický panel?

Fotovoltaická elektrárna je fenoménem dnešní doby a řada bytových domů již přistoupila k realizace vlastní FVE, což kromě jiného...

Číst dále