Jak řešit zastínění fotovoltaických panelů

Jak řešit zastínění fotovoltaických panelů

Fotovoltaické panely se staly symbolem udržitelného způsobu výroby energie, který přináší do bytových domů vyšší nezávislost na dodávkách elektrické energie. Nicméně, jejich účinnost může být ovlivněna různými faktory, včetně zastínění a změn ve výkonu pod mrakem. Jak moc velkým problémem zastínění fotovoltaiky je a jakým způsobem se dá již dnes řešit?

Jak řešit zastínění fotovoltaických panelů

Fotovoltaické panely se staly symbolem udržitelného způsobu výroby energie, který přináší do bytových domů vyšší nezávislost na dodávkách elektrické energie. Nicméně, jejich účinnost může být ovlivněna různými faktory, včetně zastínění a změn ve výkonu pod mrakem. Jak moc velkým problémem zastínění fotovoltaiky je a jakým způsobem se dá již dnes řešit?

Zastínění fotovoltaických panelů

Jedním z klíčových faktorů ovlivňujících výkon solárních panelů je zastínění. Když část panelu zůstane stíněna, nedokáže fotovoltaický panel vyrábět takové množství elektrické energie, ke které byl navržen. Zastínění může být způsobeno různými faktory, jako jsou okolní budovy, stromy, billboardy nebo i části panelů samotných (například při nestandardní instalaci).

Optimalizace výkonu FVE a řešení zastínění

Aby se minimalizovalo zastínění a maximalizoval výkon celé fotovoltaické elektrárny, je důležité před samotnou instalací provést důkladnou analýzu umístění panelů a potenciálních zdrojů zastínění. Moderní technologie a softwary umožňují simulovat sluneční cestu a předpověď stínění v průběhu dne a dokážou navrhnout optimální umístění panelů.

Navíc, existují i technologická řešení, jako jsou tzv. optimizéry, které jsou schopné efektivněji pracovat i při částečném zastínění. Montáž optimizéru FVE zajistí, jak název napovídá, optimalizaci výkonu jednotlivých panelů tak, aby se minimalizovalo ztráta energie způsobenou zastíněním.

Výkon solárních panelů pod mrakem

Dalším faktorem ovlivňujícím výkon solárních panelů je oblačnost. I když jsou fotovoltaické panely navrženy pro získávání elektrické energie i za oblačného počasí, neprostupnost mraků může ovlivnit jejich výkon. Solární panely i přes přítomnost mraků tak dokáží absorbovat sluneční paprsky, ale jejich výkon může být nižší než za slunečného počasí, kdy je síla záření vyšší.

Vývoj v oblasti fotovoltaických technologií směřuje k zlepšení efektivity v různých podmínkách, včetně zastínění a mračen. Výzkum nových materiálů a technologií pomáhá vytvářet pokročilejší solární panely, které jsou odolnější vůči zastínění a umožňují vyšší výkon i za obtížných podmínek.